Ljusfällor

För att fånga och identifiera flygande insekter har vi olika ljusfällor som passar för olika miljöer och ändamål. Vi har ljusfällor som passar att använda i hemmet och till företaget. Vi använder ljusfällor i verksamheter för att fånga och identifiera flygande insekter.