Klädesmal

Mal eller malfjärilar är utbredda över stora delar av världen och ett 50 tal arter kan hittas i Sverige. De två viktigaste arterna av malfjäril som hittas inomhus är klädesmal (klädmal) och pälsmal. De vuxna fjärilarna gör ingen skada, boven i dramat är larven som angriper textilier. Om du har problem med klädes- eller pälsmal hemma kan du på egen hand försöka ta bort dem. Läs mer om klädesmal på anticimex.se