Vatten och Fukt

Fukt- och mögelskador är ett vanligt problem i såväl gamla som nya hus. Ett bra sätt att förhindra eller begränsa skadornar är att vara extra uppmärksam på de ställen där huset löper störst risk att drabbas. Här hittar du olika produkter som du kan använda för att minska risken för fukt- och vattenskador.

Vill du ha vår hjälp med fukt och fuktskador?

Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor när du behöver vår hjälp med besiktning av en misstänkt skada eller om du har frågor kring fukt, mögel och rötskador. På vår hemsida har vi sammlat tips och råd om vad du själv kan göra för att skydda ditt hus.