Möss

Möss gnager på det mesta som de kommer åt, men den största risken med möss i en fastighet är att de kan ställa till med kortslutningar och liknande, eftersom de gärna gnager på elledningar. I värsta fall kan skadan ge upphov till brand. Minska problemen med möss genom att sätta ut musfällor och täppa till öppningar i fasaden.

Nyhet!
Visste du att vi även erbjuder digital skadedjurskontroll för ditt hem? Anticimex Smart Hushälsa är ett allseende öga som är kopplat till Anticimex via mobilnätet och består av huvudenhet och sensorer. Om möss eller råttor rör sig i huset skickas ett larm till Anticimex som analyserar rörelserna och kontaktar dig för att komma till rätta med problemet.
Läs mer om Smart Hushälsa här