Råttor

Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men påträffas också i parker och i fastigheter. Genom förebyggande åtgärder kan både privatpersoner och företag själva minska risken att få problem med råttor. Läs mer om råttor på anticimex.se