Välkommen till Anticimex Webbshop

searchresults?pagesize=20&searchstring=brandsläckare%202kg Banner-slackare-2kg.jpg

 

Här hittar du utvalda produkter som gör ditt hem mer hälsosamt och tryggt.
Vi har valt ut produkter som gör att du själv kan lösa mindre problem på egen hand.

Du kan köpa produkter för att

  • bekämpa och förebygga skadedjur
  • förbättra ditt brandskydd
  • minska riskerna för fukt- och vattenskador.

Vill du ha vår hjälp med skadedjur, brandskydd och fukt- och vattenskador?

Ibland kan det vara så att du behöver professionell hjälp. Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor
när du behöver vår hjälp på plats med skadedjur, brandskydd och vatten och fukt.