Vatten och Fukt

Fukt och fuktskador är ofta besvärligt och dyrt.

Du kan förebygga fuktskador genom att vara uppmärksam.

Fuktskador och mögelskador är ett vanligt problem i såväl gamla som nya hus. Ett bra sätt att förhindra eller
begränsa fukt- och vattenskador är att vara extra uppmärksam på de ställen där huset löper störst risk att drabbas
samt vara ett steg före då det finns enkla hjälpmedel. Nedan hittar du olika produkter som du kan själv använda för
att minska risken för fukt- och vattenskador.

Vill du ha vår hjälp kring fukt och fuktskador?

Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor när du behöver vår hjälp med besiktning av en misstänkt skada eller om
du har frågor kring fukt, mögel och husvamp.

På vår hemsida får du tips och råd kring fukt i husets olika delar samt om vad du själv kan göra för att skydda ditt hus.