BrandskyddBrand är alltid lättare att förebygga än att släcka.
Ett väl fungerande brandskydd är därför viktigt i ditt hus.

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder.
Genom att vara väl förberedd och ha rätt kunskap kan du undvika att det börjar brinna. Det handlar också
om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Rätt brandskyddsutrustning är av stor vikt

Det finns en del som du själv kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och att ha rätt brandskyddsutrustning
hemma är en viktig del. På vår hemsida kan du få fler tips och råd kring olika brandskyddsutrustningar.

Vill du ha vår hjälp?

Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor när du behöver vår hjälp med att förbättra ditt brandskydd.